புத்தரும் நானும்

புத்தரும் நானும்    
ஆக்கம்: உமாஷக்தி | December 6, 2008, 11:52 am

ஈரத்தெருக்களை ரசித்தவாறேமெதுவாய் நடந்து கொண்டிருந்தேன்..உற்றுப் பார்த்த விழிகளுக்குள் புத்தர்புத்தரா என வினவியதற்குஆமென்று தலையசைத்தார்இலங்கையிலிருந்து திரும்பியிருந்த புத்தர்முடிவில்லா வன்முறைகளைப் பற்றியஎன் கேள்விகளுக்கெல்லாம்புன்னகை பிரியாமல் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்புத்தர்கள் தோன்றுவது இங்கு வீண் என்று.மக்கள் திடீரென்று திரண்டனர்;சிலர் அவரைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் சமூகம் கவிதை