புத்தகம் இரவல் கொடுப்பதால் வரும் பதினோரு சங்கடங்கள்!

புத்தகம் இரவல் கொடுப்பதால் வரும் பதினோரு சங்கடங்கள்!    
ஆக்கம்: பரிசல்காரன் | March 11, 2009, 2:40 am

1) நிச்சயமாக திரும்பிவரும் என்ற மூடநம்பிக்கையுடனோ, திரும்பவரவே வராது என்ற நம்பிக்கையுடனோதான் புத்தகத்தை இரவல் கொடுக்க நேரும். இரண்டுமே கொடுப்பவருக்கு நன்மை பயக்கக் கூடியதல்ல.2) புத்தகத்தை இரவல் கொடுத்த ஓரிரு நாட்களில் அந்தப் புத்தகத்தை ஏதாவது குறிப்புக்காகவோ, தகவலுக்காகவோ தேட நேர்கிறது.3) ‘எந்தப் புத்தகத்தையுமே இரண்டொரு நாளில் படித்து விடுவேன். குடுங்க....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை புத்தகம்