புத்தகக் காட்சி - சில கருத்துகள் - 2

புத்தகக் காட்சி - சில கருத்துகள் - 2    
ஆக்கம்: Badri | January 11, 2010, 4:59 am

சென்னை புத்தகக் காட்சிக்கான ஆங்கில விக்கிபீடியா பதிவில் இதுதான் இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய புத்தகக் காட்சி என்ற எண்ணம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. The Chennai Book Fair is the biggest book fairs in the country with almost all major publishers of India participating in it. Some of the regular participants include Oxford University Press, Cambridge University Press, Pustak Mahal, Higginbotham's, Orient Longman, Macmillan Publishers, Tata McGraw-Hill, S. Chand and Co., Sura Publishing House, India...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: