புத்தகக் காட்சி - எட்டாம் நாள்

புத்தகக் காட்சி - எட்டாம் நாள்    
ஆக்கம்: ChennaiBookFair08 | January 11, 2008, 10:04 pm

கடந்த சில ஆண்டுகளாக புத்தகக் காட்சிக்கு வந்த மக்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இவ்வாண்டு வருகின்ற பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு என்றே சொல்லவேண்டும். இம்முறை பள்ளி மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லை என்றுகூடச் சலுகை அளித்திருக்கின்றார்கள். ஆயினும் இவ்வார தினங்கள் முழுவதும் கண்காட்சி வளாகம் பெரும்பாலும் காலியாகவே இருந்தது. பல சிறு பதிப்பாளர்கள் மிகுந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்ச்சிகள்