புத்தக உரிமைச் சந்தை - 1

புத்தக உரிமைச் சந்தை - 1    
ஆக்கம்: Badri | October 20, 2007, 5:39 am

புத்தகச் சந்தை என்பது புத்தகத்தைப் பதிப்பிப்பவர் (பதிப்பாளர்), புத்தகத்தை விற்பனை செய்பவர் (விநியோகஸ்தர், கடைக்காரர்), புத்தகத்தை வாங்குபவர் (நுகர்வோர்) ஆகியோருக்கு இடையேயான சந்தையைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வணிகம்