புதுவகை ‘பொருள்’

புதுவகை ‘பொருள்’    
ஆக்கம்: bseshadri | August 3, 2009, 5:34 pm

பொருள்கள் மூன்று வகைப்படும்: திடம், திரவம், வாயு என்று ஸ்கூல் புத்தகங்களில் படித்திருப்பீர்கள். பின்னர் மேல்படிப்பில், ஒருவேளை, பிளாஸ்மா என்று ஒரு நிலையைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இப்போது ஐந்தாவதாக ஏதோ ஒன்றைக் கண்டுபிடித்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. செய்தி 1 | செய்தி 2 இதிலிருந்து அவசரப்பட்டு எதையும் தெரிந்துகொள்ள நாம் முயற்சி செய்யவேண்டாம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்