புது நிறம்.

புது நிறம்.    
ஆக்கம்: சேவியர் | November 15, 2007, 3:33 pm

தடவித் தடவி நல்ல லெதர் செருப்பாய் பார்த்து வாங்கிக் கொண்டார் வளைத்துப் பார்த்து ஊர்ஜிதப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை