புதிய வகை Flash Memory

புதிய வகை Flash Memory    
ஆக்கம்: பகீ | January 13, 2007, 12:07 pm

வழமையாக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற flash memoryகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்ளளவை கொண்டவை (256mb, 512mb). இதனால் எங்கள் தேவைகள் அதிகரிக்கின்ற போது ஒன்று நாங்கள் இரண்டு மூன்று memory களை வைத்திருக்க வேண்டும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி