புடிச்ச போட்டோ

புடிச்ச போட்டோ    
ஆக்கம்: Chellamuthu Kuppusamy | July 21, 2007, 4:03 pm

காரம் வெளைஞ்ச பூமி.. மொளகாய்ச் செடி.. கயித்துக் கட்டில் மட்டுந்தான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்