பிளாக்கர் பதிவர்களுக்கு:ஜி-மெயில் , கூகிள் கணக்கு பாதுகாப்பு செயல்முறை.

பிளாக்கர் பதிவர்களுக்கு:ஜி-மெயில் , கூகிள் கணக்கு பாதுகாப்பு செயல்முற...    
ஆக்கம்: noreply@blogger.com (தேன்தமிழ்) | January 30, 2009, 5:55 am

பிளாக்கர் வலைப்பூக்கள் திருடப்படுவது தமிழ் வலைப்பதிவுகள் வரை வந்த்துவிட்டது . எனவே உங்கள் ஈ-மெயில் கணக்குகளையும் கூகிள் கணக்குகளையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது முக்கியமாகும்.கூகிள் கணக்கு அல்லது ஜி-மெயில் பயன்படுத்துபவர்கள் கீழே கூறப்பட்ட பாதுகாப்பு செயல்முறைகளை செய்து கொள்ளுங்கள் .இதன்மூலம் உங்ககள் கூகிள் கணக்கு திருடப்படுவதை கூடியளவு தவிர்த்துக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்