பிலிபைன்சில் - குண்டு பல்ப்புக்கு குண்டு

பிலிபைன்சில் - குண்டு பல்ப்புக்கு குண்டு    
ஆக்கம்: இவன் | February 7, 2008, 12:56 am

ஆஸ்திரேலியா, கனடாவை தொடர்ந்து தற்பொழுது பிலிபைன்சும் 2010-ம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து குண்டு பல்புகளையும் (incandescent bulb) பயன்படுத்துவதை கைவிடுகின்றது.இதற்கு மாற்றாக குறைந்த அளவு மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய சுருள் பல்புகளை பயன்பாட்டில் கொண்டுவர இருப்பதாக பிலிபைன்சின் அதிபர் கோலோரி (Gloria Macapagal Arroyo) தெறிவித்தார். இவ்வாறான நடவடிக்கையை ஆசியாவில் முதல் நாடக பிலிபைன்ஸ் நடைமுறை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்