பிரிட்டனில் கடை போட்ட தமிழ் வள்ளல்கள்

பிரிட்டனில் கடை போட்ட தமிழ் வள்ளல்கள்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | April 3, 2010, 11:00 pm

( லண்டன் உங்களை வரவேற்கின்றது! - மூன்றாம் பகுதி)வீட்டு வாடகை உச்சத்தில் இருக்கும் நகரங்களில் லண்டனும் ஒன்று. செல்வந்தர்கள் மட்டுமே வசிக்கக் கூடிய மைய நகர்ப் பகுதியை விட்டு விடுவோம், புறநகர்ப் பகுதியில் ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுக்க வேண்டுமானால் சராசரி 800 பவுன் தேவை. அந்த விலைக்கும் வீடு எடுக்க ஆள் இருக்கிறது என்பதால் அங்கே ஒரு நாளும் வாடகை குறையாது. லண்டனைத் தவிர்ந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: