பிரளயனுடன் ஒரு நேர்காணல ்:- புதுவிசை - 4

பிரளயனுடன் ஒரு நேர்காணல ்:- புதுவிசை - 4    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 26, 2007, 6:40 am

பார்த்திபராஜா - நிலவுகிற சமூக மதிப்பீடுகளை குறுக்கீடு செய்ய வேண்டியது ஒரு கலைஞனுடைய கடமை… இப்போ சென்னைக் கலைக்குழு ஒரு கூட்டு முயற்சியாக நாடகங்களை செய்யுது… புதிய புதிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »