பிரளயனுடன் ஒரு நேர்காணல ்:- புதுவிசை - 3

பிரளயனுடன் ஒரு நேர்காணல ்:- புதுவிசை - 3    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 26, 2007, 6:37 am

பார்த்திபராஜா: விஞ்ஞானத்தை பரப்பும் நோக்கத்தோடு தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வீதிநாடகம் நடத்தியது ஒரு காலத்தில். பிறகு அறிவொளி இயக்க காலத்தில் பரவலானது. இப்போ நீங்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »