பிரபாகரனின் 2007 மாவீரர் உரை

பிரபாகரனின் 2007 மாவீரர் உரை    
ஆக்கம்: Badri | November 27, 2007, 1:23 pm

வன்னி வானொலி நிலையத்தில் இலங்கை விமானப்படை வீசிய குண்டுகள், இணைய வானொலியில் வந்த நேரடி ஒலிபரப்பைத் தடுக்கவில்லை. இப்பொழுது pdf...தொடர்ந்து படிக்கவும் »