பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர்

பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர்    
ஆக்கம்: நா.கண்ணன் | December 14, 2008, 1:15 am

தமிழ்மணி - பெரும்புலவர் பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர்"சோழவளநாடு சோறுடைத்து" என்பர் புலவர். ஆனால் சோழநாடு சிறந்த புலவர் பெருமக்களை உடையதாகவும் இருந்தது. பழந்தமிழ் நூல்களைத் திரட்டித் தந்த "தமிழ்த் தாத்தா" உ.வே.சாமிநாதய்யர் வழியில் வந்தவரே பெரும்புலவர் பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர். உ.வே.சா. போலவே இவரும் சங்க நூல்களை உரையோடு வெளியிட பெருமுயற்சி மேற்கொண்டார். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்