பிடிஎஃப் கோப்புகளை உருவாக்க 4 இலவச மென்பொருட்கள்

பிடிஎஃப் கோப்புகளை உருவாக்க 4 இலவச மென்பொருட்கள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நெஞ்சம் | March 23, 2009, 4:20 am

நம்மிடம் இருக்கும் எழுத்து வடிவிலான(text), பட வடிவிலான(picture) கோப்புகளை பிடிஎஃப் கோப்பு வகைக்கு மாற்றுவதற்கு உதவும் இலவச மென்பொருட்கள் நான்கினை இங்கே காண்போம்.இந்த சேவையை வழங்கும் மென்பொருட்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றில் பெரும்பாலானவை வணிகரீதியிலானவையாகவும் இலவசம் அல்லாதவையாகவும் இருக்கும். இலவசமாக இருந்தால் அவற்றில் ஏதேனும் வரையறை இருக்கும்.மிகுந்த திறன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்