பிச்சை எடுக்கும் பெருமாள்! :((((((((

பிச்சை எடுக்கும் பெருமாள்! :((((((((    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | February 7, 2008, 8:56 am

எங்க ஊரில் மாரியம்மன் கோவில் தவிர, ஒரு சிவன் கோவிலும், ஒரு பெருமாள் கோவிலும் இருக்கிறது. இது தவிர, ஐயனார் கோவில், பிடாரி கோவில் போன்ற காவல் தெய்வங்களும், பொய்யாப் பிள்ளையார் துணையே இல்லாமல் தனியாகவும் இருக்காங்க. இந்த ஐயனார் கோவில் பக்கம் உள்ள வயலில் உழுவதற்குத் தோண்டியபோது சில சிலைகளும், அஸ்திவாரங்கள் போன்ற அமைப்பும் கிடைத்ததாய்ச் சொல்கின்றனர். அந்த இடத்தில் ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்