பிசிபேளா பாத்

பிசிபேளா பாத்    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | March 13, 2007, 8:48 am

கர்நாடக மாநில உணவு. பொதுவாக விருந்து போன்ற நேரங்களில் ஏராளமான சாதம் சாம்பார் என்றெல்லாம் தனித் தனியாக இழுத்துவிட்டுக் கொண்டு கஷ்டப்படுவதை விட இப்படி ஒரே ஐட்டமாகச் செய்வதால் நேரம்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு