பா.ராகவனும் காக்டெய்ல் பரோட்டாவும்

பா.ராகவனும் காக்டெய்ல் பரோட்டாவும்    
ஆக்கம்: சுரேஷ் கண்ணன் | December 1, 2008, 7:12 am

தமிழ்ப் புத்தக வாசிப்பாளர்களின் பொற்காலம் என்று இப்போதைய காலகட்டத்தை அழைக்கலாமோ (பதிப்பகங்களுக்கு பொற்காசுகளின் காலம் என்றும்) என்னுமளவிற்கு நவீன அச்சு நுட்பத்தின் உதவியோடு பல்வேறு தலைப்புகளில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கில் புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்டு வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. முன்பெல்லாம் நான் ஓர் எழுத்தாளரின் குறிப்பிட்ட ஒரு சிறுகதைக்காக எங்கெங்கோ அலைந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்