பாஸ்போர்ட் - சீனப் புரட்சி

பாஸ்போர்ட் - சீனப் புரட்சி    
ஆக்கம்: bsubra | January 9, 2009, 8:17 pm

உரிமைதுறப்பு: நான் சீனா சென்றதில்லை. சீனாவில் என்னுடன் கல்லூரியில் படித்த இரு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் இந்தக் கட்டுரையைக் காட்டியபோது, கருத்து சொன்னால் தலை கொய்யப்படும் என்று சொல்லி, மாற்றங்களைப் பரிந்துரைக்க மறுத்துவிட்டார்கள். எனவே, இந்த செய்திக் கோர்வை முழுக்க முழுக்க ஊடகத் தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அடக்குமுறையைத் தவிர வேறொன்றையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் புத்தகம்