பாவி ஆசிரியர் குழுவின் கும்தலக்கடி கும்மாங்குத்து!

பாவி ஆசிரியர் குழுவின் கும்தலக்கடி கும்மாங்குத்து!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | December 16, 2008, 8:50 am

ஒவ்வொரு இஷ்யூ முடிக்கறதுக்குள்ளேயும் தாவூ தீர்ந்து டவுசர் கிழிந்துவிடுகிறது மன்னனுக்கு. மன்னன் பாவியின் ஆசிரியர். தமிழ் சமூகத்தின் முழுசாக ஃபில் அப் ஆகாத முகவரி பாவி. குவளவிழா கண்ட வார இதழ். வாராவாரம் யாரையாவது வாரும் ஒரு வார இஷ்யூவை தயார் செய்ய மன்னன் குழு குத்தாட்டம் போடும் நாக்க முக்கா... மன்னன் : என்னத்தை தலையங்கம் எழுதி.. என்னத்தை கிழிக்கிறது? போனவாரம் வரைக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: