பாவம் முஷரஃப்!

பாவம் முஷரஃப்!    
ஆக்கம்: Badri | July 23, 2007, 4:25 am

உலகிலேயே மிகக் கடினமான காரியம் பாகிஸ்தானை ஆள்வதுதான்! - பர்வேஸ் முஷரஃப், In the Line of Fire (தமிழில்: உடல் மண்ணுக்கு)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் அரசியல்