பால்கோவா - AMC cookware-ல் சமையல் குறிப்பு

பால்கோவா - AMC cookware-ல் சமையல் குறிப்பு    
ஆக்கம்: நானானி | September 4, 2008, 8:41 am

AMC- சமையல் பாத்திரம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்.'இது ஒரு ஜெர்மன் தயாரிப்பு. சர்ஜிகல்மெட்டல், அதாவது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உலோகத்தாலானது.விரைவாக சூடேறும். அதே நேரம் சமையல் எண்ணையும் எரிவாயுவும் குறைவாக செலவாகும்.என்ணையில்லா சமையலுக்கு ஏதுவானது.' இப்படியெல்லாம் வாசல் கதவைத்தட்டி, டைகட்டியஸேல்ஸ் பர்சன் ஒருவர் வந்து விரிவுரை ஆற்றி கவிழாத ரங்கமணியையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு