பால் அப்பம் [திருக்கார்த்திகை]

பால் அப்பம் [திருக்கார்த்திகை]    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | November 23, 2007, 10:38 am

ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கும்  பாகு செலுத்திச் செய்யும் அப்பம் தான் கார்த்திகைக்கும் செய்வார்கள். ஒரு மாறுதலுக்காக இதையும் நான் அடிக்கடி செய்வேன். தேவையான பொருள்கள்: ரவை - 1 கப் மைதா - 1...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு