பாலினி - Bamini for GNU/Linux

பாலினி - Bamini for GNU/Linux    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | May 14, 2007, 1:47 pm

பல நாட்கள் தள்ளிப்போய்க்கொண்டிருந்த பணி, சக லினக்ஸ் தோழர் சயந்தனால் இப்போது நிறைவேறி முடிந்திருக்கிறது.பெரும்பாலான மொழிகளின் பெரும்பாலான விசைப்பலகை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ்