பாலாவின் “நாட்டு நடப்பு” - நூல்நயம்!

பாலாவின் “நாட்டு நடப்பு” - நூல்நயம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | February 26, 2008, 6:04 am

சிறுவயதில் கையில் கிடைக்கும் சாக்பீஸையோ, கரித்துண்டையோ வைத்து வீடெல்லாம் கிறுக்கிக் கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கெல்லாம் உதை கிடைத்திருக்கும் தானே? குட்டிப்பையன் பாலாவையோ அவரது தாத்தா மேலும் கிறுக்க ஊக்குவித்திருக்கிறார். விளைவு? நாடறிந்த பத்திரிகையான குமுதத்தின் பிரதான கார்ட்டூன் ஓவியராக இன்று வளர்ந்திருக்கும் கார்ட்டூன் பாலா.தினமணி, விகடன் இதழ்கள் தங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்