பாதி வித்வான்

பாதி வித்வான்    
ஆக்கம்: para | July 28, 2008, 3:06 am

[முந்தைய கட்டுரையில் எனது கிரிக்கெட் - வீணை அனுபவங்கள் குறித்து எழுதிய கட்டுரைகள் பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தேன். சில நண்பர்கள் அந்தக் கட்டுரைகளை இங்கே தரக் கேட்டார்கள். வீணை வாசிப்பு அனுபவம் குறித்த கட்டுரையை இப்போது தருகிறேன். கிரிக்கெட் கட்டுரை நாளைக்கு. சிறு நினைவுத் தடுமாற்றத்தால் இரண்டு கட்டுரைகளும் குமுதத்தில் வெளிவந்தவை என்று சொல்லிவிட்டேன். கிரிக்கெட்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை