பாக்லர்ஸ் [bogglers]

பாக்லர்ஸ் [bogglers]    
ஆக்கம்: கண்மணி | December 7, 2009, 10:54 am

பாக்லர்ஸ்(bogglers) என்பது காட்சி சார்ந்த ஒருவகையானப் புதிர்ப் படங்கள்.நாம் சொல்ல விரும்பும் ஒரு ஆங்கில வார்த்தையையோ அல்லது சொற்றொடரையோ ஒரு படத்தின் மூலம் விளங்கிக் கொள்ளச் செய்யும்  மூளைக்கான  ஒரு விளையாட்டு.முழுக்க முழுக்க வேடிக்கையான அதே நேரம் சிந்தனையைத் தூண்டி நம்மை மண்டையைக் குழப்பும்?:))  ஒரு வார்த்தை விளையாட்டு.என்னுடைய இன்னொரு வலைப் பதிவில் இதுபோல ஒரு இடுகை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: