பாகிஸ்தான், தாலிபான், அல் காயிதா

பாகிஸ்தான், தாலிபான், அல் காயிதா    
ஆக்கம்: Badri | July 24, 2007, 4:18 pm

நேற்று எழுதிய பதிவு: பாவம் முஷரஃப்!பாகிஸ்தானின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »