பாகிஸ்தானில் மதவாத அரசியல் கட்சிகளின் வளர்ச்சி

பாகிஸ்தானில் மதவாத அரசியல் கட்சிகளின் வளர்ச்சி    
ஆக்கம்: கலையரசன் | March 30, 2009, 10:40 am

நவீன உலகின் "முதலாவது இஸ்லாமியக் குடியரசு" பாகிஸ்தான் என்பது பலர் மறந்துவிட்ட விடயம். ஆனால் அந்த இஸ்லாமியக் குடியரசு, புதிய தேசிய அரசின் அடிப்படையாக இருந்ததே தவிர, மதம் அங்கே அரசாளவில்லை. அதாவது பிரிட்டிஸார் சொல்லிக் கொடுத்தபடிதான் பாகிஸ்தானின் அரசு நிர்வாகம் அமைந்தது. பஞ்சாபியர், சிந்திகள், பட்டாணியர் எனப் பல்வேறு மொழி பேசும் இன மக்களையும் மதம் மட்டுமே இணைக்கிறது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்