பாகிஸ்தானில் நெருக்கடி நிலை

பாகிஸ்தானில் நெருக்கடி நிலை    
ஆக்கம்: Badri | November 3, 2007, 4:37 pm

கிட்டத்தட்ட அனைவருமே எதிர்பார்த்த ஒரு நிகழ்வு இன்று நடந்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் ராணுவத் தளபதி ஜெனரல் பர்வீஸ் முஷரஃப், நாட்டில் நெருக்கடி நிலையைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »