பஷீர்-இரா.முருகன் கடிதம்

பஷீர்-இரா.முருகன் கடிதம்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | February 12, 2008, 2:53 am

அன்புள்ள ஜெயமோகன், சுகுமாரன் பஷீர் கதைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவரின் கட்டுரை ஒன்றை அண்மையில் படித்திருக்கக் கூடும். ‘.ன்றெப்பூப்பர்க்கோரானயுண்டாய்ர்ர்னு.’ கதையில் வரும் குழியானைக்கு ஆங்கிலம் தேடியதைக் குறிப்பிட்டிருப்பார் அவர். பஷீர் தன் கதை மொழிபெயர்த்து வந்த எழுத்துப் பிரதியின் மார்ஜீனில் சில திருத்தங்களை ஒருமுறை செய்தார் என்றும் அவை மலையாள மூலத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்