பழங்கதை - 1: மதுரை, திருச்சி புத்தகக் கண்காட்சிகள்

பழங்கதை - 1: மதுரை, திருச்சி புத்தகக் கண்காட்சிகள்    
ஆக்கம்: Badri | November 14, 2006, 5:24 am

எழுத நினைத்து விட்டுப்போனவை சில. பிற்காலத்தில் உபயோகப்படும் என்பதால் சுருக்கமாக.மதுரையில் செப்டம்பரில் நடந்த புத்தகக் கண்காட்சி வித்தியாசமான முயற்சி. இந்திய மாநிலங்களிலேயே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்