பல்லாங்குழி

பல்லாங்குழி    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | August 13, 2007, 9:11 am

“அம்மா, என்னோட பல்லாங்குழி ஒன்னு இருக்குமே அது இப்ப எங்க?” இப்படி ஃபோன்பேசி வீட்டுக்குக் கேட்டு சில மாசங்கள் இருக்கும். “யாருக்குத் தெரியும்? அதான் வீடு இடிச்சுக் கட்டும்போது எல்லா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் உணவு