பல்லாக்கைத் தூக்காதே... பல்லாக்கில் நீ ஏறு!

பல்லாக்கைத் தூக்காதே... பல்லாக்கில் நீ ஏறு!    
ஆக்கம்: இரா. வசந்த குமார். | April 3, 2008, 4:19 pm

சம்போ.. சிவ சம்போ.. சிவ சம்போ..சிவ சம்போ..!ஜகமே தந்திரம்... சுகமே மந்திரம்... மனிதன் எந்திரம்... சிவ சம்போ..!நெஞ்சம் ஆலயம்... நினைவே தேவதை.. தினமும் நாடகம்... சிவ சம்போ..!மனிதா உன் ஜென்மத்தில் எந்நாளும் நன்னாளாம்!மறுநாளை எண்ணாதே.. இன்னாளே பொன்னாளாம்.!பல்லாக்கைத் தூக்காதே... பல்லாக்கில் நீ ஏறு!உன் ஆயுள் தொண்ணூறு... எந்நாளும் பதினாறு! (ஜகமே தந்திரம்)அப்பாவும் தாத்தாவும் வந்தார்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை நிகழ்படம்