பருவம் அடைதலும், பருமன் அடைதலும் !

பருவம் அடைதலும், பருமன் அடைதலும் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 30, 2007, 4:53 am

பெண்கள் வயதுக்கு வரும் பருவமும் அவர்களுக்குப் பிறக்கபோகும் குழந்தையின் எடைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக லண்டன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வந்த ஆராய்ச்சியில் தற்போது இந்த முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பதினோரு வயதுக்கு முன்பே பருவம் அடைந்துவிடும் பெண்களின் குழந்தைகள் வேகமான வளர்ச்சியும், மிக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு