பரித்ரானாய ஸாதூனாம்…

பரித்ரானாய ஸாதூனாம்…    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | March 13, 2007, 5:22 am

நல்லாத்தான் சொல்லியிருக்கீங்க. இதை எல்லாம் செய்ய எனக்கு ஒரு முழு மாசம் நெட் பிச்சுக்கணும். இந்த வரிகளை இந்தப் பதிவில் சிரித்துக் கொண்டே நான் தட்டியபோது, விதியும் என்னோடு சேர்ந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »