பயன் தரக்கூடிய சில இணையத் தளங்கள்

பயன் தரக்கூடிய சில இணையத் தளங்கள்    
ஆக்கம்: டெ. ரெங்கராசு | April 7, 2009, 6:52 am

கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை இணையத்தில் பயன் தரக்கூடிய தளங்களின் பட்டியல் ஆகும். இங்கு பட்டியலிடப்பட்ட இணையத்தளங்கள் இலவச சேவைகளை வழங்குவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 1. மென்பொருள் தரவிறக்கம் இணையத்தில் இலவசமான மென்பொருட்களை தரவிறக்கம் செய்ய (Download free software) filehippo.com (ஆங்கிலம்) sourceforge.net (ஆங்கிலம்) pack.google.com (ஆங்கிலம்) 2. தொடர்பாடல் இலங்கைக்கு இலவச குறுஞ்சொல் செய்தி (Free SMS to Sri Lanka) அனுப்பிட sms.wow.lk...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்