பயனற்ற செல்பேசிகளுக்குப் பின்னால்...

பயனற்ற செல்பேசிகளுக்குப் பின்னால்...    
ஆக்கம்: VIKNESHWARAN | January 9, 2009, 7:30 am

பழுதடைந்து எங்கோ ஒரு மூளையில் கிடத்தி வைக்கப்படிட்டிருக்கும் உங்கள் செல்பேசியை என்ன செய்வீர்கள்? இது மிகவும் எளிமையான கேள்வியே. இதற்கான விடை காண உங்கள் சிந்தனை விதவிதமாக சிதறியிருக்கும். இப்படிதான் செற்பமான சில கேள்விகள் நம்மை சிந்திக்க வைத்துவிடுகிறது. அண்மையில் நோக்கியா 'NOKIA' நிறுவனத்தினர் ஓர் ஆய்வை மேற்கொண்டார்கள். அந்த ஆய்வு 13 நாடுகளில் வாழும் 6500 ஆட்களிடம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்