பயணம்: அழைத்துக்கொண்டே இருக்கிறது வெளி

பயணம்: அழைத்துக்கொண்டே இருக்கிறது வெளி    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 18, 2009, 2:32 pm

வீட்டிலிருக்கும்போது வெளியும், வெளியில் இருக்கும்போது வீடும் மாற்றி மாற்றி நமக்கு மட்டுமே கேட்கக்கூடிய அந்தரங்கமான குரலில் அழைத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. ‘நீண்ட நாட்களாக வெளியில் போகவில்லையே’என்ற நினைப்புத் தொட்ட கணத்திலிருந்து மளமளவென்று வளரத் தொடங்கியது பயணக் கிறுக்கு. அப்போது பார்த்து ‘மணல் வீடு’ சஞ்சிகையும் ‘களரி’தெருக்கூத்துப் பயிற்சிப் பட்டறையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம் மனிதம்