பயணங்களால் கட்டமைந்த எட்டு நாட்கள்.

பயணங்களால் கட்டமைந்த எட்டு நாட்கள்.    
ஆக்கம்: இரா. வசந்த குமார். | March 7, 2008, 12:54 pm

இப்பதிவு இரு கூறுகளைக் கொண்டதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.முதலாவது, கடந்த சனி, ஞாயிறுகளில் மலை நாட்டின் தென்மலா (தேன்மலை) மற்றும் பாலருவி பகுதிகளுக்குச் சுற்றுலா சென்றிருந்த கதையைப் பேசும். மற்றுமொரு பகுதி, திங்கள் முதல் இன்று மதியம் வரை பயணித்த சொந்த ஊர்ப் பயணத்தைக் கூறும்.சனிக்கிழமை காலை ஆறு மணிக்குத் தொடங்கிய பயணம், மெல்ல மெல்ல மலையின் மடிகளில் ஏறி, பின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் பயணம்