பயங்கரவாதங்களினால் வளரும் புதிய தொழில் நுட்பங்கள் !

பயங்கரவாதங்களினால் வளரும் புதிய தொழில் நுட்பங்கள் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | July 10, 2007, 9:40 am

மனித நாகரீகம் வளர்ந்து அறிவு வளர்ச்சியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, அதிலும் குறுக்கு வழியில் பயணித்தால் என்ன ? சிந்தித்து அப்படி சிலர் செல்லத் தொடங்கி தீங்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம்