பனையடியிலிருந்து முதற் குரல்

பனையடியிலிருந்து முதற் குரல்    
ஆக்கம்: கதிர் சயந்தன் | March 18, 2009, 8:16 am

பகுப்புகள்: புத்தகம்

பனையடியிலிருந்து முதற் குரல்    
ஆக்கம்: vadaly | March 17, 2009, 11:06 am

எம் பாசத்திற்குரிய தமிழ்மக்களே! எல்லாருக்கும் வடலியடிப்பெடி பெட்டையளின் வணக்கம். நாங்கள் புதியவர்கள். எழுத்துலகம், பதிப்புலகம், இலக்கியம் லொட்டு லொசுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் புதியவர்கள். எங்களுக்கு முன்னுக்கும் நிறையப்பேர் இந்த வேலையைச் செய்திருக்கினம் செய்துகொண்டிருக்கினம். பிறகென்னத்துக்கு நீங்கள் பதிப்புலகத்தில் பெரிய புரட்சிகளை ஏற்படுத்தி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்