பதிவாகும் தாராவி வணச் சித்திரம்

பதிவாகும் தாராவி வணச் சித்திரம்    
ஆக்கம்: மதியழகன் சுப்பையா | April 23, 2007, 4:50 pm

உலகெங்கிலும் பரவி கிடகும் விபரங்களை வணப் படுத்தி பாதுகாத்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று வணப் படுத்துதல் தீவிரமடைந்து உள்ளது. வணங்கள் தான் இன்று ஒரு நாட்டின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்