பதிவர்கள் எழுதிக்கொண்டு இருக்கும் புத்தகங்கள்!!!

பதிவர்கள் எழுதிக்கொண்டு இருக்கும் புத்தகங்கள்!!!    
ஆக்கம்: குசும்பன் | August 16, 2008, 6:52 am

தமிழ்மணத்தில் பதிவர் புத்தகங்கள் என்று புது இடம் ஒதுக்கி இருப்பதும் , புத்தகம் எழுதி அதில் நம்முடைய பேரும் வரவேண்டும் என்று பகிரத முயற்சியில் பலர் இருக்கிறார்கள் யார் யார் என்ன என்ன புத்தகம் எழுதி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு பார்வை.புத்தகம் : தொழிலை மேம்படுத்த முத்தானான 30 ஆலோசனைகள்ஆசிரியர்: லதானந்பக்கம்: இதுவரை 2 பக்கம்விமர்சனம்: தொழில் செய்பவர்கள் அல்லது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »