பதிவர்களுடன் சென்ற பினாங் (PENANG) சுற்றுலா !

பதிவர்களுடன் சென்ற பினாங் (PENANG) சுற்றுலா !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | November 26, 2007, 3:53 am

'பதிவர் சந்திப்புகள்' வழக்கமாக நடப்பவை, பதிவர்கள் பதிவு வழியாக அறிமுகம் ஆகுபவர்கள் தானே, மிகுந்தவையாக 'ஹலோ' சொல்லிக் கொள்வது நலம் விசாரிப்பது, ஜிடாக்கில் மணிக்கணக்கில் அரட்டை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »