பதில் சொல்லுங்கள்! பரிசுகளை அள்ளிச் செல்லுங்கள்!!!!!!

பதில் சொல்லுங்கள்! பரிசுகளை அள்ளிச் செல்லுங்கள்!!!!!!    
ஆக்கம்: ஜெகதீசன் | October 28, 2007, 11:59 am

1. இந்தியாவின் தலைநகர் எது? அ. புது டெல்லி ஆ. புது ஜல்லி2. பாரதப் பிரதமர் யார்? அ. மன்மோகன்சிங் ஆ. கல்மோகன்சிங்பதில்களைப் பின்னூட்டங்களாக இடுங்கள்!! பரிசுகளை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம் நகைச்சுவை