பதினெட்டாம்படிக்கு அதிபதியே சரணம் ஐயப்பா!

பதினெட்டாம்படிக்கு அதிபதியே சரணம் ஐயப்பா!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | December 16, 2007, 12:49 pm

மதுரையின் வடக்கே உள்ள அழகர்மலையின் மூலவரான பரமஸ்வாமியையும், உற்சவர் ஆன சுந்தரராஜப் பெருமாளையும் கண்டு களிக்க வந்த சேர மன்னன், சுந்தரராஜப் பெருமாள் என்று அழைக்கப் பட்ட கள்ளழகரின் அழகைக் கண்டு வியந்தான். அந்த விருஷபாத்திரி மலைப்பகுதியில் மலைக்கள்ளர்கள் நிறையவே உண்டு. அவர்களின் இஷ்ட தெய்வம் இந்த அழகர் பிரான். கள்ளர்களால் அதிகம் வணங்கப் பட்டதாலேயே கள்ளழகர் என்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்