பண்புடன் ஆண்டு விழா - போட்டிக்கு வந்த படைப்புகள் - 4

பண்புடன் ஆண்டு விழா - போட்டிக்கு வந்த படைப்புகள் - 4    
ஆக்கம்: பண்புடன் | November 16, 2008, 8:38 am

நிழல்மனங்கள் - சிறுகதை - ஷைலஜா நடுநிசியில் போன் 'க்ரீங்க்ரீங்' என்றது. படுக்கையை ஒட்டிய டீபாயில் அது இருந்ததால் தூக்கம் கலைந்து சுதாரித்து ராமதுரை எழுந்துபோய் ரிசீவரை எடுப்பதற்குள், அந்த அறையின் அமைதியைக் கிழிப்பது போல பலமுறை ஒலித்தது."ஹலோ?' என்றான் தூக்கக்கலக்கக் குரலுடனேயே, ஒருகை ரிசீவரைப்பிடித்தாலும் இன்னொரு கை சுவற்றில் சுவிட்சைத் தட்டியது. அறையில் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை